| |     ћирилица | english  
Naslovna
Posetite Srbiju
SIEPA

 

   
 
Kontakt

Radno vreme

Ponedeljak - Petak: 9:00 - 17:00 časova
Konzularno odeljenje (rad sa strankama): 10:00 - 13:00 časova

Praznici

Adresa
40 Eglinton Avenue East, 7th floor, unit 701
Toronto, ON, M4P 3A2 (
Lokacija-Mapa)

Telefon: +1 (416)483-1080

Faks:       +1 (416)483-1847

Е-mail: gkrstoronto@rogers.com

 

Konzularna nadležnost    |     Počasni konzuli


            Drаgi zеmlјаci i pоsеtiоci,

              Hvаlа štо sе sе оdlučili dа pоsеtitе Intеrnеt prеzеntаciјu Gеnеrаlnоg kоnzulаtа Rеpublikе Srbiје u Тоrоntu.
              Ukоlikо živitе i rаditе u Оntаriјu, Маnitоbi ili Sаskаčuаnu, mоžеtе sе оbrаtiti vаšеm Gеnеrаlnоm kоnzulаtu u Тоrоntu u vеzi sа svim pitаnjimа о Srbiјi i kоnzulаrnim uslugаmа, uklјučuјući i izdаvаnjе vizа zа ulаzаk u Rеpubliku Srbiјu.
              Intеrеnt prеzеntаciја nudi širоk spеktаr infоrmаciја о kоnzulаrnim, društvеnim, pоlitičkim, еkоnоmskim, kоmеrciјаlnim i kulturnim dоgаđаnjimа.
              Infоrmаciје о srpskim klubоvimа i udružеnjimа, kоја sе nаlаzе nа јurisdikciјskоm pоdručјu Gеnеrlаnоg kоnzulаtа Rеpublikе Srbiје u Тоrоntu su tаkоđе dоstupnе.
              Vаši kоmеntаri i pоvrаtnе infоrmаciје о nаšim kоnzulаrnim uslugаmа su dоbrоdоšlе.  Rаdi dаlјеg unаprеđеnjа rаdа Gеnеrаlnоg kоnzulаtа u оblаsti pružаnjа kоnzulаrnih uslugа,  Vаšе primеdbе, prеdlоzi i idеје su vrlо vаžni zа nаs.  Zаtо vаs mоlim dа nаs kоntаktirаtе putеm nаšеg mејlа ili prеkо brојеvа nаših tеlеfоnа, kојi sе mоgu prоnаći nа Intеrnеt prеzеntаciјi Gеnеrаlnоg kоnzulаtа ili zаpisivаnjеm vаših imprеsiја u Knjigu utisаkа, u prоstoriјаmа Gеnеrаlnоg kоnzulаtа.
              Моlim vаs, tаkоđе dа, rаdi bоlјеg upоznаvаnjа vаšе zеmlје i stаrе dоmоvinе, nаšе Srbiје, pоsеtitе Intеrnеt pоrtаl http://culture.serbia.travel.
              Nајiskrеniје sе nаdаm dа ćе Intеrnеt prеzеntаciја Gеnеrаlnоg kоnzulаtа Rеpublikе Srbiје u Тоrоntu, kао i pružеnе kоnzulаrnе uslugе, biti Vаšе prаktičnо i lеpо iskustvо. 
              Iskrеnо Vаš,
                                                                                                                        Vаsiliје Pеtkоvić
                                                                                                                        gеnеralni kоnzul

 

________________________________________________________________________________________________

IZDAVANJE PASOŠA REPUBLIKE SRBIJE

                         Generalni konzulat Republike Srbije u Torontu prilikom prijema zahteva za izdavanje pasoša Republike Srbije, do sada je prihvatao izvode iz matičnih knjiga rođenih (IMKR, rodne listove) koji su izdavani u bivšim republikama SFRJ, za lica koja nisu izvršila upis u matične knjige rođenih Republike Srbije.
                            Imajući u vidu da se u narednom periodu 2018-2019. godine, očekuje povećan broj zahteva građana za zamenu pasoša Republike Srbije, obaveštavamo vas da, ukoliko u prethodnom periodu niste izvršili upis u matičnu knjigu rođenih Republike Srbije, učinite to bez odlaganja, budući da će policijske uprave, koje budu rešavale po zahtevima za pasoše, zahtevati podatke o izvršenom upisu u matične knjige koje se vode na teritoriji Republike Srbije.

________________________________________________________________________________________________

NASLEDNE IZJAVE I PUNOMOĆJA

Imajući u vidu da se za overu naslednih izjava i punomoćja čiji je predmet promet nepokretnosti, određeni broj stranaka i dalje obraća kanadskim javnim beležnicima, skrećemo pažnju da usled izmena u proceduri, naslednu izjavu u vezi sa ostavinskim postupkom koji se vodi u R. Srbiji, kao i punomoćja za promet nepokretnosti (kupoprodaja, poklon i sl.) možete, na teritoriji Kanade,  overiti samo u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Torontu i Ambasadi Republike Srbije u Otavi.
Detaljne informacije možete pronaći na stranici

_______________________________________________________________________________________________

OBAVEZE VOJNIH OBVEZNIKA KOJI BORAVE U INOSTRANSTVU

                Lica koja borave na konzularnom području Generalnog konzulata R. Srbije u Torontu podležu obavezi uvođenja u vojnu evidenciju. Uvođenjem u vojnu evidenciju vojni obveznik je regulisao vojnu obavezu.
                U cilju regulisanja vojne obaveze, u vojnu evidenciju Generalnog konzulata R. Srbije u Torontu uvodi se:
- lice koje stalno boravi u inostranstvu, u kalendarskoj godini u kojoj navršava 18 godina, kao i lice starijeg godišta koje iz bilo kojeg razloga nije uvedeno u vojnu evidenciju.
- lice koje je otputovalo u inostranstvo na boravak duži od jedne godine. To lice je dužno da se u roku od 30 dana od prelaska državne granice prijavi nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.
                Za uvođenje u vojnu evidenciju podnose se sledeća dokumenta: 
- kopija pasoša Republike Srbije
- dokaz o adresi u Kanadi (identifikacioni dokumet sa adresom stanovanja, npr. vozačka dozvola)
- popunjen formular za uvođenje u vojnu evidenciju (prijavaVO.doc).
- konzularni troškovi u iznosu od 4 dolara se plaćaju isključivo debit karticom

                Za državljanina Republike Srbije koji nije služio vojni rok, Centar Ministarstva odbrane Republike Srbije za lokalnu samoupravu će, po službenoj dužnosti, doneti rešenje o prevođenju u rezervni sastav kada to lice navrši 30 godina.Rešenje o prevođenju u rezervni sastav za državljanina mlađeg od 27 godina biće dato na njegov zahtev pod uslovom da ispunjava uslove iz člana 44 i 66, stav 4 Zakona o radnoj, vojnoj i materijanoj obavezi.
                Ako je lice koje poseduje dvojno državljanstvo odslužilo vojni rok u drugoj zemlji čije državljanstvo poseduje, može podneti zahtev za prevođenje u rezervni sastav Vojske Republike Srbije.

________________________________________________________________________________________________

              GENERALNI KONZUL REPUBLIKE SRBIJE U TORONTU VASILIJE PETKOVIĆ SA ZVANIČNICIMA 

                                                                       KANADE I PROVINCIJE ONTARIO

                                   

Nj.E. Elizabet Doudsvel, guverner provincije Ontario; Nj.E. Daglas Ford, premijer Ontarija; Nj.E. Ted Arnot, predsedavajući Parlamenta Ontarija; MP Bob Bratina; MPP Tom rakočević; G-din Džon Tori, gradonačelnik Toronta

                           


 
 
 
Komemoracija žrtvama agresije NATO na Saveznu Republiku Jugosalviju 1999. godine u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Torontu

                U Generalnom konzulatu R. Srbije u Torontu, održana je komemorativna manifestacija u spomen žrtvama NATO agresije na SR Jugoslaviju 1999. godine, sa osvrtom na pogrom na Kosovu i Metohiji 2004. godine.
                Generalni konzul V. Petković je u svom izlaganju rekao da je pre 20 godina počela NATO agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju koja je usledila nakon neuspelih pregovora u vezi sa rešenjem krize na KiM u Rambujeu i Parizu u februaru i martu 1999. godine. Nakon pregovora, Skupština SRJ je donela odluku da ne prihvati dogovor o prisustvu stranih trupa na svojoj teritoriji, posle čega je tadašnji generalni sekretar NATO-a Havijer Solana izdao naređenje za početak vazdušnih napada, što je zapravo bila objava rata. Ponuđeni sporazum je bio neka vrsta ultimatuma, u izvesnom smislu, kao ultimatum kojim je Austro-Ugarska zatražila od Kraljevine Srbije da dozvoli prisustvo stranih inspektora na srpskoj teritoriji. U oba slučaja karakterističan je zahtev za prisustvom stranih istražnih organa i vojne sile na teritoriji suverene države, što je bilo i ostalo neprihvatljivo za našu zemlju.
                 Dvadeset i četvrtog marta 1999. godine, u 19.45 časova, na više lokacija u Srbiji počeli su napadi raketama i avijacijom, a Jugoslavija je iste noći proglasila ratno stanje. Tokom 11 nedelja koliko je trajalo bombardovanje, poginulo oko 2.500 civila, od kojih 79 dece, i oko 1.008 vojnika i policajaca.
                 Osim toga, teško su oštećeni infrastruktura, privredni objekti, zdravstvene ustanove, medijske kuće i vojni objekti, što je ne samo usporilo, već i unazadilo srpsku privredu.
                 NATO agresija bila stravičan zločin prema srpskom narodu koja po svojim posledicama još uvek traje. Bilo je puno primera bombardovanja civilnih meta i kolona izbeglica što ne može da se podvede pod „kolateralnu štetu“ jer je „iz vazduha moglo da se vidi da to nisu bili vojni ciljevi“.
                 Iako je NATO propaganda želela da vojnu akciju prikaže kao deo aktivnosti za razrešenjem krize na KiM, upravo su među najviše stradalim civilima bili stanovnici naše južne pokrajine albanske ncionalnosti, koji su bežali u izbegličkim kolonama u pravcu centralne Srbije. U takvom jednom napadu, stradalo je čak 30 novorođenih beba od ukupnog 185 žrtava, što je, pored stradanja Milice Rakić i druge nedužne dece i civila bio nečuven zločin u moderno doba na tlu Evrope.
                 Prošle godine Skupština Srbije usvojila je Komisiju za istragu NATO bombardovanja 1999. godine i utvrdjivanje posledica po zdravlje građana Srbije i životnu sredinu.
                 U drugom delu izlaganja GK Petković se osvrnuo na pogrom Srba sa KiM 2004. godine, povezanosti sa događajima iz 1999. godine, kao i posledicama po kasniji tok događaja u ovoj našoj južnoj pokrajini. Na kraju predavanja, prisutni gosti su imali priliku da pogledaju izložbu fotografija koji svedoče o stravičnim ljudskim i materijalnim posledicama NATO agresije na našu zemlju.

________________________________________________________________________________________________


"Desete konferencije medicinske dijaspore“ u Beogradu, od 20. do 22. juna 2019. godine

           Pod pokroviteljstvom NJ.K.V. princa Aleksandra i NJ.K.V princeze Katrine u toku je proces organizovanja „Desete konferencije medicinske dijaspore“, u Beogradu od 20. do 22. juna 2019. godine.
           Cilj Konferencije je da se srpski lekari iz inostranstva i međunarodni medicinski stručnjaci okupe u misiji podrške srpskom zdravstvenom sistemu promovišući solidarnost, prijateljstvo i razmenu znanja.
           Pored Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, partneri u organizaciji Konferencije su i Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Svetska zdravstvena organizacija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Univerzitetska dečija klinika, Lekarska komora Srbije i Kraljevski medicinski odbor.
           Svečano otvaranje Konferencije predviđeno je u hotelu „Hilton“ u Beogradu, u četvrtak 20. juna 2019. godine u 9:00 sati. Prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar spoljnih poslova gospodin Ivica Dačić zvanično će se obratiti lekarima koji prisustvuju Konferenciji.
           Prijem za sve učesnike Konferencije biće održan 20. juna 2019. godine u Kraljevskom dvoru, nakon čega sledi večera u čast predavača i partnera u organizaciji manifestacije.
           Vebsajt „Desete konferencije medicinske dijaspore“ nalazi se na internet adresi www.sdm.rs.

___________________________________________________________________________________________________


Konkurs za sufinansiranje projekata za dijasporu Ministarstva spoljnih poslova

Konkurs za sufinansiranje projekata za dijasporu

Ministarstvo spoljnih poslova, Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, raspisuje Konkurs za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore, koji će trajati od 13. marta do 01. aprila 2019. godine.

Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj:
1) upotrebu, učenje, čuvanje i negovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog, jezičkog i verskog identiteta;
2) unapređenje ekonomske saradnje Republike Srbije i dijaspore.
Na konkursu učestvuju projekti koji se mogu svrstati u jednu od sledećih OBLASTI:
Na prijavnom formularu obavezno je naznačiti oblast skraćenom formulacijom oblasti.
Podrška organizaciji škola, kampova i edukativnih radionica namenjenih dečjem i omladinskom uzrastu – skraćeno: ŠKOLE.
Podrška izradi i akviziciji udzbenika, knjiga i didaktičkih sredstava namenjenih školama i bibliotekama Srba izvan matične države – skraćeno: KNjIGE.
Podrška organizovanju manifestacija, omladinsko – sportskih i kulturno – umetničkih događaja i priredbi u inostranstvu i matičnoj državi– skraćeno: MANIFESTACIJE.
Podrška projektima medija, medijske pismenosti i digitalne komunikacije koji su namenjeni Srbima izvan matične države – skraćeno: KOMUNIKACIJA.
Podrška projektima izdavačke i knjižarske delatnosti koji jačaju veze i matične države i Srba u inostranstvu – skraćeno: IZDAVAŠTVO.
Podrška projektima koji doprinose zaštiti prava i interesa državljana R. Srbije i Srba izvan matične države (pravna pomoć, statusna podrška u matičnoj i državi prijema, podrška organizovanju, istraživanja) – skraćeno: STATUS.
Podrška projektima koji doprinose unapređenju ekonomske saradnje R. Srbije i Srba izvan matične države – skraćeno: EKONOMIJA.

Pravo učešća na konkursu imaju:
1) organizacije u dijaspori;
2) organizacije čije je sedište u  Republici Srbiji.
Pravo učešća na konkursu nemaju:
1) direktni ili indirektni korisnici budzetskih sredstava;
2) pojedinci;
3) privredni subjekti.

Obavezna dokumentacija:
Podnosioci projekata OBAVEZNO dostavljaju sledeću DOKUMENTACIJU:
Popunjen Obrazac 1 – za prijavu i pisanje predloga projekta (sastavni deo ovog obrasca je Prijava, Predlog projekta i Izjava o nepostojanju sukoba interesa i verodostojnosti podataka u obrascima za prijavu –potpisana od strane ovlašćenog lica u organizaciji koja je podnosilac projekta)
Popunjen Obrazac 2 – predlog budzeta projekta
Rešenje o upisu u registar organizacija, ili drugi odgovarajući akt, kao dokaz da je organizacija registrovana u skladu sa propisima države u kojoj deluje; organizacije registrovane van teritorije Republike Srbije potrebno je da dostave Rešenje ili drugi odgovarajući akt, preveden na srpski jezik kod ovlašćenog sudskog tumača za srpski jezik;

Za organizacije čije je sedište registrovano u Republici Srbiji, provera    statusa se vrši službenim putem preko zvaničnog sajta organa za registraciju, sa danom prijema prijave na konkurs.

Za organizacije iz inostranstva uz prijavnu dokumentaciju potrebno je dostavljanje instrukcije za devizne uplate iz banke u kojoj organizacija ima otvoren račun (nije dovoljno samo popuniti SWIFT i IBAN u obrazcu prijave), sa identifikacionim podacima organizacije i upisanim podacima o ovlašćenom licu za raspolaganje sredstvima, koji se slažu sa podacima nevedenim u prijavi, ne stariju od 30 dana od dana objavljivanja konkursa.

Napomena: Eparhije Srpske pravoslavne crkve u inostranstvu dostavljaju fotokopiju potvrde o upisu u Registar crkava i verskih zajednica. Crkvene jedinice u okviru eparhije Srpske pravoslavne crkve u inostranstvu, pored potvrde o upisu u registar Eparhije, dostavljaju i potvrdu te Eparhije da jedinica ima svojstvo pravnog lica u smislu autonomnih propisa SPC.

Poželjna prateća dokumentacija:
Protokol ili ugovor o partnerstvu u slučaju partnerstva više udruženja, koji jasno definiše uloge i odgovornosti svakog partnera;
Pisma preporuke od diplomatsko konzularnog predstavništva na čijoj se teritoriji konzularne nadležnosti projekat realizuje;
Ostala pisma preporuke.

Realizacija projekata predviđena je do 28. februara 2020. godine.
Svi obrasci su dostupni na internet stranici Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu www.dijaspora.gov.rs.
Konkurs se objavljuje na internet stranici Ministarstva spoljnih poslova www.mfa.rs i internet stranici Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu www.dijaspora.gov.rs. 13. marta 2019. godine, i u listu ,,Vesti”.

Rok i način dostavljanja projekata:
Zainteresovani su dužni da projekte dostave najkasnije do 01. aprila 2019. godine, u zatvorenoj koverti sa naznakom ,,Za konkurs za dijasporu”, uz navođenje oblasti konkursa, u skladu sa obrascem za prijavu i pisanje projekta, Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, Kneza Miloša 24-26, 11000 Beograd, lično ili poštom preporučeno. Neblagovremene prijave i nepotpuna dokumentacija neće biti uzeti u razmatranje.

Ukupna vrednost opredeljenih sredstava za ovaj Konkurs iznosi do 50.201.000 (slovima: pedeset milionadvesta jedna hiljada ) dinara i to: 5.000.000. (slovima: pet miliona) dinara za programske aktivnosti 0001 i 45.201.000 (slovima: četrdeset pet miliona dvesta jedna hiljada) dinara za programske aktivnosti 0002.

Organizacija koja se prijavljuje na Konkurs može aplicirati samo sa jednim projektnim predlogom.
Obrazac za prijavu i pisanje predloga projekta i Obrazac predloga budzeta projekta potrebno je popuniti čitko, štampanim slovima ili otkucati na pisaćoj mašini ili personalnom računaru, na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu.
Smernice za podnosioce predloga projekata sadrže detaljne kriterijume i prioritete na osnovu kojih će se projekti ocenjivati, kao i informacije o načinu pripreme i podnošenja projektnog predloga. Smernice za podnosioce predloga projekta čine sastavni deo konkursne dokumentacije.

Predata prijava i druga dokumentacija ostaje trajno u arhivi Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu i ne vraća se podnosiocima.

Ministar će formirati konkursnu komisiju koja će razmatrati pristigle  projekte i utvrditi predlog Odluke za sufinansiranje projekata. Rezultati Konkursa biće objavljeni na internet stranici Ministarstva spoljnih poslova www.mfa.rs i internet stranici Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu www.dijaspora.gov.rs.
________________________________________________________________________________________________


Ministarstvo spoljnih poslova
Dnevne vesti 
Saopštenja 
Foto galerija 


Narodna skupština

Predsednik Republike Srbije

Vlada Srbije

Ministarstvo spoljnih poslova