| |     ћирилица | english  
Naslovna
IZMENE I DOPUNE U ZAKONU O JAVNOM BELEŽNIŠTVU

ZAKON  O   JAVNOM  BELEŽNIŠTVU


1. Usvajanjem Zakona o javnom beležništvu, kao i par izmena, uvedene su novine u pravni sistem R. Srbije. Istovremeno je izmenjeno i dopunjeno više zakonskih propisa: Zakon o vanparničnom postupku, Zakon o prometu nepokretnosti, Porodični zakon, Zakon o nasledjivanju, Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa itd,  kojima je nadležnost za obavljanje pojedinih poslova u ovim oblastima proširena i na javne beležnike ili je propisana njihova isključiva nadležnost.

- Zakon o javnom beležništvu ne ovlašćuje DKP da sačinjavaju  javnobeležničke isprave


- DKP  ne mogu sačinjavati, overavati potpise ugovornih strana niti overavati punomoćja za zaključivanje pravnih poslova za koje je Zakonom  propisana obavezna forma javnobeležničkog zapisa. Radi se o sledećim ugovorima:

 

  • Ugovor o raspolaganju nepokretnostima poslovno nesposobnih lica
  • Sporazum o zakonskom  izdržavanju i
  • Ugovor o hipoteci, odnosno  založna izjava

Radi  zaključivanja ovih pravnih poslova, DKP treba da upućuju stranke na javne beležnike u državi prijema.

2. Za ostale ugovore iz člana 82 Zakona o javnom beležništvu – ukinuta je  forma javnobeležničkog zapisa – ali  će se ubuduće ovi ugovori zaključivati u obliku javnobeležnički potvrdjene (solemnizovane) isprave:

  • Ugovori o imovinskim odnosima između supružnika
  • Ugovori o imovinskim odnosima između vanbračnih supružnika
  • Sporazum o deobi zajedničke imovine supružnika ili vanbračnih partnera
  • Ugovori o ustupanju i raspodeli imovine za života
  • Ugovori o doživotnom izdržavanju
  • Obećanje poklona i ugovora o poklonu za slučaj smrti


DKP ne mogu sačinjavati ove ugovore, niti overavati potpise ugovornih strana – ali mogu vršiti overu potpisa davaoca punomoćja za zaključenje ovih  ugovora.

3. DKP mogu i ubuduće:
-  overavati potpis na izjavi o prihvatanju ili  odricanju od nasleđa koju je sačinila sama stranka.
- sačinjavati izjave o odricanju od nasledja – u skladu sa zakonom.
-  na zahtev ostavinskog suda,  uzimati zapisnički nasledničku izjavu.
- sačinjavati konzularno zaveštanje – po pravilima sudskog zaveštanja
- da vrše overu potpisa davaoca punomoćja  za: zaključivanje raznih vrsta ugovora, za zastupanje pred državnim organima itd.
 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Overa dokumenata
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari